fbpx

Poznajmy się

Umówmy się na spotkanie na Śląsku. Pokażę Wam moje materiały, porozmawiajmy o tym ważnym dla Was dniu przy kubku pysznej herbaty :)
Pamiętajcie, że pracuję na terenie całego kraju, fotografuje śluby a także pomagam parom budżetowo podróżować na plenery po Europie, dojadę wszędzie gdzie będę potrzebna. Napiszcie do mnie wypełniając formularz, to najprostsza forma kontaktu. Im więcej szczegółów dotyczących ślubu lub sesji tym lepiej będę mogła przygotować dla Was ofertę i sprostać Waszym oczekiwaniom :)

telefon

535 937 183

e-mail

kontakt@uskafoto.pl


Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO), jestem ja, czyli UŚKA Adrianna Kita z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 18, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na wskazany adres, jak również e-mailem pod adresem kontakt@uskafoto.pl.

[ZOBACZ PEŁNĄ KLAUZULĘ RODO]

Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne
Będę przetwarzać Wasze dane osobowe w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na Wasze zapytanie związane z moją ofertą wykonania zdjęć zamieszczoną na niniejszej stronie, tj. pod adresem: www.uskafoto.pl.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych spowoduje, że ADO nie będzie mógł zrealizować swojego prawnie uzasadnionego interesu, a tym samym odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

Odbiorcy danych osobowych
Wasze dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla strony internetowej i systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z udzieleniem odpowiedzi na Twoje pytania będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym ostatni raz skontaktowałeś się ze mną.

Przysługujące Państwu uprawnienia
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z przesłanym do mnie pytaniem, przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do Twoich danych;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
• wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego lub z uwagi na Twoją szczególną sytuację.